Polscy naukowcy zdiagnozowali realny stan Machu Picchu

Intihuatana, Grobowiec Królewski i Świątynia Słońca należą do najważniejszych budowli w Machu Picchu. Raport na temat ich realnego stanu przygotowali polscy naukowcy. O tym prestiżowym projekcie pisze Teresa Matuskiewicz de Rivas.

Teresa Matuskiewicz de Rivas

Polscy specjaliści w konserwacji kamienia cieszą się światowym uznaniem. Większość z nich zdobyła doświadczenie w projektach realizowanych w Egipcie, Sudanie i na Bliskim Wschodzie w ramach prac Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. prof. Kazimierza Michałowskiego. W ostatnich latach, dzięki wygraniu konkursów grantowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Ośrodek Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego, wspólnie z Wydziałem Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, podjął się kilku projektów konserwatorskich na terenie Peru i Boliwii.

Począwszy od 2006 roku pracom towarzyszyły także szkolenia i warsztaty konserwatorskie, które spotkały się z dużym zainteresowaniem oraz przyczyniły się do powstania kolejnych zamówień badawczych. W efekcie, w 2008 roku, Ośrodek Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego przyjął propozycję peruwiańskiego Narodowego Instytutu Kultury przeprowadzenia ekspertyzy konserwatorskiej w Machu Picchu. Projekt jako rozwojowy został sfinansowany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W tym prestiżowym projekcie pod kierunkiem dra hab. Mariusza Ziółkowskiego wzięli udział konserwatorzy rzeźby kamiennej i architektury: dr hab. Rafał Czerner z Politechniki Wrocławskiej, dr Grażyna Bąkowska z Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr Jacek Martusewicz i Marek Jeziorowski z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Maciej Sobczyk z Ośrodka Badań Prekolumbijskich Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu było zdiagnozowanie stanu zachowania, czyli określenie realnego stanu, w jakim znajdują się najważniejsze zabytki Machu Picchu: słynny ołtarz Intihuatana, Święta Skała, Grobowiec Królewski i Świątynia Słońca.

Przekazany stronie peruwiańskiej polski raport zaowocował zaproszeniem naszych ekspertów do kolejnego etapu badań, w którym oprócz konserwacji cennych zabytków archeologicznych znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO prowadzone są prace obejmujące przygotowanie osnowy geodezyjnej oraz laserowe skanowanie 3D tego inkaskiego zespołu archeologicznego.

Stacja naukowa Uniwersytetu Warszawskiego włączyła do projektu, jako kierownika tej fazy, prof. Jacka Kościuka z Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D Politechniki Wrocławskiej wraz z ekipą: Bartłomiejem Ćmielewskim i Aleksandrą Nowacką oraz dyrektora Parku Archeologicznego Machu Picchu Fernando Astete Victoria. W tym najbardziej znanym peruwiańskim miejscu realizowane jest także studium orientacji głównych budynków ceremonialnych Machu Picchu pod kierunkiem prof. M. Ziółkowskiego.

Teresa Matuskiewicz de Rivas

Teresa Matuskiewicz de Rivas

Jako pedagog i nauczyciel od 30 lat przybliża Peruwiańczykom Polskę, a Polakom Peru, poprzez wystawy, konferencje i warsztaty.

Więcej artykułów - Strona internetowa

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.