Polska stacja badawcza w Cuzco. Pierwsza na kontynencie

Konserwatorski spis w klasztorze, który powstał na świątyni słońca Inków, to jedno z osiągnięć Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego w Cuzco. Pisze o nim Teresa Matuskiewicz de Rivas.

Teresa Matuskiewicz de Rivas

Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego w Cuzco jest pierwszą polską stacją badawczą na terenie całej Ameryki Południowej. Placówka rozpoczęła działalność na mocy umowy podpisanej wstępnie 1 października 2009 roku i uzupełnionej szczegółowymi aneksami 21 czerwca 2010 roku między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Narodowym San Antonio Abad w Cuzco. Kierownikiem stacji jest dr Mariusz Ziółkowski. Koordynatorem ze strony peruwiańskiego uniwersytetu jest lic. Patricia Arroyo z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Narodowego San Antonio Abad.

Centrum Studiów Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego w Cuzco jest stałą interdyscyplinarną placówką koordynującą i rozwijającą projekty badawcze prowadzone w Peru i sąsiadujących krajach andyjskich: Ekwadorze, Boliwii, Chile i północno-zachodniej części Argentyny. Z krajów europejskich stałe placówki naukowe na tym obszarze mają, oprócz Polski, tylko Francja i Włochy.

Działalnością polskiej bazy naukowej kieruje, od strony logistycznej, Ośrodek Badań Prekolumbijskich Uniwerytetu Warszawskiego – polska instytucja prowadząca od 2003 roku badania terenowe archeologiczne, etnologiczne oraz dyscyplin pokrewnych na obszarze Ameryki Łacińskiej – pod kierunkiem prof. UW dr hab. M. Ziółkowskiego. Baza wspomagana też jest przez inne instytucje, w tym Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Oddział Narodowy Instytutu Kultury w Cuzco. W centrum jej zainteresowań znajdują się badania z archeologii, etnohistorii, konserwacji obiektów historycznych i archeologicznych, geologii, biologii genetycznej oraz ochrony środowiska naturalnego. Oprócz rozwoju programów badawczych ma na celu wymianę naukowców, organizację konferencji, seminariów i publikacji.

Jednym z prestiżowych osiągnięć placówki było dokonanie spisu konserwatorskiego obrazów w klasztorze dominikanów zbudowanym na inkaskiej świątyni słońca – Coricancha w Cuzco, która znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Wiele ekip z innych krajów o to się ubiegało. Polscy badacze otrzymali wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Polska stacja naukowa w Cuzco promuje także Polskę, jej kulturę, historię, język i naukę. W czerwcu 2010 roku odbyła się ceremonia wręczenia Doktoratu Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego wybitnej badaczce historii prekolumbijskiej dr Marii Rostworowskiej. W sierpniu 2012 roku, dzięki staraniom stacji badawczej, doszło do prezentacji książki „Poesía escogida” – dwujęzycznego wydania wierszy Czesława Miłosza z tłumaczeniami Isabel Sabogal Dunin-Borkowskiej w zabytkowych murach cuzkeńskiej Coricanchy.

Placówka korzysta z pomieszczeń biurowych udostępnionych przez Uniwersytet Narodowy San Antonio Abad w Cuzco. Ciągłość funkcjonowania zapewnia przebywająca na stałe jedna osoba. W trakcie realizacji poszczególnych projektów obsada wzrasta od pięciu do siedmiu osób.

Teresa Matuskiewicz de Rivas
O Teresa Matuskiewicz de Rivas 7 artykułów
Pedagog i nauczyciel. Od 30 lat przybliża Peruwiańczykom Polskę, a Polakom Peru. Organizując i współorganizując wystawy, konferencje i warsztaty.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.